Zdrowie smakuje - przeciwdziałanie otyłości powiat makowski - rekrutacja

REKRUTACJA

Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie „Zdrowie smakuje – przeciwdziałanie otyłości wśród dzieci w powiecie makowskim”.

Projekt jest adresowany do dzieci z klas I-VI z podejrzeniem lub stwierdzoną otyłością.

Wymagana jest zgoda rodziców/opiekunów prawnych na udział dziecka w projekcie.

Rekrutacja do projektu rozpocznie się we wrześniu 2019.

Rodzice/opiekunowie prawni mogą zgłaszać udział dzieci w projekcie:

  1. bezpośrednio składając dokumenty aplikacyjne w biurze projektu – SPZOZ-ZZ w Makowie Mazowieckim, Administracja, I piętro, pok. 2, w godzinach 8:00-15:00.
  2. przesyłając skany oryginalnych, podpisanych dokumentów na adres e-mail: rekrutacja@proedoo.pl z dopiskiem „IMIĘ i NAZWISKO DZIECKA – Zdrowie smakuje, powiat makowski ”.
  3. wysyłając wypełnione dokumenty aplikacyjne pocztą tradycyjną na adres SPZZOZ w Makowie Mazowieckim, ul. Witosa 2, pokój 2 z dopiskiem „Zdrowie smakuje, powiat makowski – rekrutacja”.
  4. zgłaszając się wraz z dzieckiem na badanie w ramach kwalifikacji do projektu (grafik badań wkrótce).

Na komplet dokumentów aplikacyjnych składają się:

  1. Formularz rekrutacyjny wraz z wymaganymi załącznikami,
  2. Posiadana dokumentacja medyczna – jeśli stwierdzono otyłość,
  3. Orzeczenie/oświadczenie opiekuna prawnego o niepełnosprawności – jeśli dotyczy.

Dokumenty aplikacyjne oraz regulamin uczestnictwa dostępne są do pobrania:

  1. ze strony internetowej https://proedoo.pl/ 
  2. w biurze projektu zlokalizowanym w SPZOZ-ZZ w Makowie Mazowieckim, ul. Witosa 2 (Administracja, I piętro, pok. 2)
  3. zgłaszając się wraz z dzieckiem na badanie w ramach kwalifikacji do projektu (grafik badań wkrótce).

Uwaga!
Przyjmowane będą wyłącznie prawidłowo wypełnione formularze uczestnictwa.
Decyduje kolejność zgłoszeń.

Więcej informacji pod numerem telefonu:  608 229 873, 572 069 641, 508 125 949, e-mail: rekrutacja@proedoo.pl

Skip to content