Zdrowy kręgosłup powiat makowski - rekrutacja

REKRUTACJA

Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie

„Zdrowy kręgosłup”

Projekt jest adresowany do dzieci z klas I-VI z podejrzeniem lub stwierdzoną chorobą kręgosłupa.

Wymagana jest zgoda rodziców/opiekunów prawnych na udział dziecka w projekcie.

Rekrutacja do projektu rozpocznie się we wrześniu 2019.

Rodzice/opiekunowie prawni mogą zgłaszać udział dzieci w projekcie:

 1. bezpośrednio składając dokumenty aplikacyjne w biurze projektu – SPZOZ-ZZ w Makowie Mazowieckim, Administracja, I piętro- administracja, pokój nr 2, w godzinach 8:00-15:00.
 2. przesyłając skan wypełnionego i podpisanego formularza rekrutacyjnego na adres e-mail: rekrutacja@proedoo.pl z dopiskiem „IMIĘ i NAZWISKO DZIECKA – Zdrowy kręgosłup, powiat makowski”.
 3. wysyłając wypełnione dokumenty aplikacyjne pocztą tradycyjną na adres SPZZOZ w Makowie Mazowieckim, ul. Witosa 2, pokój 2 z dopiskiem „Zdrowy kręgosłup, powiat makowski – rekrutacja”.
 4. zgłaszając się wraz z dzieckiem na badanie w ramach kwalifikacji do projektu (grafik badań wkrótce).
 5. ZAPYTAJ O MOŻLIWOŚĆ PRZEKAZANIA FORMULARZA W SZKOLE

Na komplet dokumentów aplikacyjnych składają się:

 1. Formularz rekrutacyjny wraz z wymaganymi załącznikami,
 2. Formularz świadomej zgody na udział w programie,
 3. Posiadana dokumentacja medyczna – jeśli stwierdzono choroby kręgosłupa,
 4. Orzeczenie/oświadczenie opiekun prawnego o niepełnosprawności – jeśli dotyczy.

Dokumenty aplikacyjne oraz regulamin uczestnictwa dostępne są do pobrania:

 1. ze strony internetowej fundacji www.proedoo.pl
 2. w biurze projektu zlokalizowanym w SPZOZ-ZZ w Makowie Mazowieckim, ul. Witosa 2 (Administracja, I piętro, pok. 2)

Uwaga!
Przyjmowane będą wyłącznie prawidłowo wypełnione formularze uczestnictwa.
Decyduje kolejność zgłoszeń.

Więcej informacji pod numerem telefonu:  505 106 685, 572 069 641, 508 125 949, e-mail: rekrutacja@proedoo.pl

Skip to content