Misja

Fundacja ProEdoo została zarejestrowana w KRS 26 października 2017 roku. Działalność fundacji jest  wypadkową pasji
 i wysiłków jej członków, pracowników oraz wolontariuszy. W kręgu naszych zainteresowań mieszczą się działania, które mogą mieć realny wpływ na pozytywne zmiany rzeczywistości, w której funkcjonujemy.

„Pro-” to „pierwszy człon wyrazów złożonych oznaczających pozytywny stosunek do czegoś lub kogoś” …Nasz zespół, z pozytywnym nastawieniem, pasją i energią realizuje projekty proedukacyjne, prozdrowotne, prospołeczne, proekologiczne, proinnowacyjne
i wszelkie prospektywne inicjatywy, które mogą zmieniać rzeczywistość na lepszą.
Wierzymy, że nasze pomysły i idee mogą dokonać znaczących zmian. Dzięki ciężkiej pracy, zaangażowaniu i profesjonalizmowi kreujemy piękniejszą przyszłość.

Skip to content