Misja

W Fundacji ProEdoo robimy dobre rzeczy.

·         Ponad 4 miliony złotych dofinansowania – tyle pozyskaliśmy dla naszych partnerów projektowych i kontrahentów.  Pomagamy przedsiębiorcom        w pozyskiwaniu środków na innowacje w oparciu o system wynagradzania success fee (dopiero gdy wniosek o dofinansowanie znajdzie się na liście rankingowej i otrzyma finansowanie).

·       Współpracujemy ze szpitalami publicznymi, centrami medycznymi, szkołami, przedszkolami, samorządami terytorialnymi, centrami kultury oraz ośrodkami pomocy społecznej. Jesteśmy partnerem społecznym w programach zdrowotnych. Zajmujemy się koordynacją programów zdrowotnych i społecznych. Bierzemy na siebie cały proces realizacji – od wyszukania dofinansowania, przygotowania i złożenia wniosku, przez proces realizacji  oraz rozliczenia projektu.

·       Wspieramy dzieci w powrocie do zdrowia. Edukujemy rodziców, jak pomagać dzieciom w tej trudnej drodze. W naszych projektach z zakresu przeciwdziałania otyłości i chorobom kręgosłupa wzięło udział 600 dzieci i rodziców z Północnego Mazowsza.

·       Wiemy jak wielkim wyzwaniem emocjonalnym jest funkcjonowanie dzieci i młodzieży w błyskawicznie zmieniającym się świecie.  Realizujemy programy edukacyjne z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom behawioralnym wśród dzieci i młodzieży oraz wsparcia psychologicznego.

·         Bliskie są nam idee Janusza Korczaka i Marii Montessori w edukacji. Chcemy mieć swój udział w zmienianiu krajobrazu edukacji w Polsce poprzez organizację szkoleń dla kadry nauczycielskiej, rodziców oraz ciekawych zajęć dla dzieci.

Skip to content