Czym się zajmujemy

Możemy pomóc w:

  • stworzeniu kompletnego projektu: od pomysłu do wniosku o dofinansowanie
  •  pozyskaniu środków na realizację projektów ze źródeł krajowych oraz unijnych dla organizacji pozarządowych, szkół, jednostek samorządów terytorialnych, ośrodków zdrowia, przedsiębiorców, rolników, bezrobotnych
  • stworzeniu partnerstwa z organizacjami pozarządowymi, podmiotami publicznymi i prywatnymi
  • koordynacji projektów
  • realizacji szkoleń
  • doradztwie i ocenie szans na pozyskanie środków finansowych na planowane działania
  • organizacji warsztatów żywieniowych dla dzieci i dorosłych oraz doradztwa żywieniowego wraz z analizą masy ciała metodą bioimpendancji elektrycznej (BIA)
Skip to content