Za nami kolejne warsztaty dietetyczne w ramach projektu “Smak zdrowia – wdrażanie wczesnego wyrywania i leczenia otyłości wśród dzieci”. Tym razem szkoliliśmy dzieci i rodziców w Szkole Podstawowej w Olszewce.

Skip to content