Smak zdrowia przeciwdziałanie otyłości powiat przasnyski - zasady rekrutacji

REKRUTACJA

Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie „Smak zdrowia – wdrażanie wczesnego wykrywania i leczenia otyłości wśród dzieci”.

Projekt jest adresowany do dzieci z klas I-VI z podejrzeniem lub stwierdzoną otyłością.

Wymagana jest zgoda rodziców/opiekunów prawnych na udział dziecka w projekcie.

Rekrutacja do projektu rozpocznie się we wrześniu 2019.

Rodzice/opiekunowie prawni mogą zgłaszać udział dzieci w projekcie:

 1. bezpośrednio składając dokumenty aplikacyjne w biurze projektu – SPZZOZ w Przasnyszu, Administracja, I piętro, pok. Z113, w godzinach 8:00-15:00.
 2. przesyłając skany oryginalnych, podpisanych dokumentów na adres e-mail: rekrutacja@proedoo.pl z dopiskiem „IMIĘ i NAZWISKO DZIECKA – Smak zdrowia – rekrutacja”.
 3. wysyłając wypełnione dokumenty aplikacyjne pocztą tradycyjną na adres SPZZOZ w Przasnyszu, ul. Sadowa 9, pokój Z113 z dopiskiem „Smak zdrowia – rekrutacja”.
 4. zgłaszając się wraz z dzieckiem na badanie w ramach kwalifikacji do projektu (grafik badań wkrótce).

Na komplet dokumentów aplikacyjnych składają się:

 1. Formularz rekrutacyjny wraz z wymaganymi załącznikami,
 2. Formularz świadomej zgody na udział w programie,
 3. Posiadana dokumentacja medyczna – jeśli stwierdzono otyłość,
 4. Orzeczenie/oświadczenie opiekuna prawnego o niepełnosprawności – jeśli dotyczy.

Dokumenty aplikacyjne oraz regulamin uczestnictwa dostępne są do pobrania:

 1. ze strony internetowej: http://proedoo.pl 
 2. w biurze projektu zlokalizowanym w SPZZOZ w Przasnyszu, ul. Sadowa 9 (Administracja, I piętro, pok. Z113)
 3. zgłaszając się wraz z dzieckiem na badanie w ramach kwalifikacji do projektu (grafik badań wkrótce).

Uwaga!
Przyjmowane będą wyłącznie prawidłowo wypełnione formularze uczestnictwa.
Decyduje kolejność zgłoszeń.

Więcej informacji pod numerem telefonu:  608 229 873, 572 069 641, 508 125 949, e-mail: rekrutacja@proedoo.pl

Skip to content