Zdrowy kręgosłup - wczesne wykrywanie i rehabilitacja chorób kręgosłupa u dzieci z powiatu przasnyskiego

REKRUTACJA
 
Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie „Zdrowy kręgosłup – wczesne wykrywanie i rehabilitacja chorób kręgosłupa u dzieci”.
Projekt jest adresowany do dzieci z powiatu przasnyskiego z klas I-VI (6/7-12 lat) z podejrzeniem lub stwierdzoną chorobą kręgosłupa.
Wymagana jest zgoda rodziców/opiekunów prawnych na udział dziecka w projekcie.
Rekrutacja do projektu rozpocznie się we wrześniu 2019.

Rodzice/opiekunowie prawni mogą zgłaszać udział dzieci w projekcie:
 1. bezpośrednio składając dokumenty aplikacyjne w biurze projektu – SPZZOZ w Przasnyszu, Administracja, I piętro, pok. Z113, w godzinach 8:00-15:00.
 2. przesyłając skany oryginalnych, podpisanych dokumentów na adres e-mail: rekrutacja@proedoo.pl z dopiskiem “IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA – Zdrowy kręgosłup – rekrutacja”.
 3. wysyłając wypełnione dokumenty aplikacyjne pocztą tradycyjną na adres SPZZOZ w Przasnyszu, ul. Sadowa 9, pokój Z113 z dopiskiem „Zdrowy kręgosłup – rekrutacja”.
 4. zgłaszając się wraz z dzieckiem na badanie w ramach kwalifikacji do projektu (grafik badań dostępny wkrótce).
Na komplet dokumentów aplikacyjnych składają się:
 1. Formularz rekrutacyjny wraz z wymaganymi załącznikami,
 2. Formularz świadomej zgody na udział w programie,
 3. Posiadana dokumentacja medyczna – jeśli stwierdzono chorobę kręgosłupa,
 4. Orzeczenie o niepełnosprawności – jeśli dotyczy.
Dokumenty aplikacyjne oraz regulamin uczestnictwa dostępne są do pobrania:
 1. ze strony internetowej(patrz poniżej)
 2. w biurze projektu zlokalizowanym w SPZZOZ w Przasnyszu, ul. Sadowa 9 (Administracja, I piętro, pok. Z113)
 3. zgłaszając się wraz z dzieckiem na badanie w ramach kwalifikacji do projektu (grafik badań dostępny wkrótce)
Uwaga!
Przyjmowane będą wyłącznie prawidłowo wypełnione formularze uczestnictwa.
Decyduje kolejność zgłoszeń.
Więcej informacji pod numerem telefonu:  572 069 641, 508 125 949, e-mail: rekrutacja@proedoo.pl
 
Skip to content