Zdrowy kręgosłup powiat makowski

Opis projektu Jako partner społeczny SPZOZ-ZZ w Makowie Mazowieckim w realizacji projektu „Zdrowy kręgosłup” Fundacja ProEdoo zaprasza serdecznie do udziału w rekrutacji. Projekt RPMA09.02.02-14-b298/18 „Zdrowy kręgosłup” współfinansowany jest ze środków UE (Europejskiego Funduszu Społecznego) i budżetu Państwa, który będzie realizowany na terenie powiatu makowskiego w roku szkolnym 2019-2020. Podstawa programowa: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata … Czytaj dalejZdrowy kręgosłup powiat makowski

Zdrowie smakuje przeciwdziałanie otyłości powiat makowski

OPIS PROJEKTU Z radością informujemy, że Fundacja ProEdoo jest partnerem społecznym SPZOZ-ZZ w Makowie Mazowieckim w projekcie: RPMA09.02.02-14-b308/18 „Zdrowie smakuje – przeciwdziałanie otyłości wśród dzieci w powiecie makowskim” współfinansowanym ze środków UE (Europejskiego Funduszu Społecznego) i budżetu Państwa, który będzie realizowany na terenie powiatu makowskiego w roku szkolnym 2019-2020. Podstawa programowa: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego … Czytaj dalejZdrowie smakuje przeciwdziałanie otyłości powiat makowski

Zdrowy kręgosłup – wczesne wyrywanie i rehabilitacja chorób kręgosłupa u dzieci

Opis projektu PRZYZNANE DOFINANSOWANIE Z radością informujemy, że Fundacja ProEdoo jest partnerem społecznym SPZZOZ w Przasnyszu w projekcie: RPMA09.02.02-14-b246/18 „Zdrowy kręgosłup – wczesne wyrywanie i rehabilitacja chorób kręgosłupa u dzieci” współfinansowanym ze środków UE (Europejskiego Funduszu Społecznego) i budżetu Państwa, który będzie realizowany w roku szkolnym 2019-2020. Podstawa programowa: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata … Czytaj dalejZdrowy kręgosłup – wczesne wyrywanie i rehabilitacja chorób kręgosłupa u dzieci

Poprawa stanu zdrowia w zakresie chorób kręgosłupa wśród dzieci z klas I-VI z terenu powiatów: ciechanowskiego i mławskiego

OPIS PROJEKTU Z przyjemnością informujemy, że Fundacja ProEdoo jest partnerem społecznym Centrum Medycznego Arnica w projekcie  „Poprawa stanu zdrowia w zakresie chorób kręgosłupa wśród dzieci z klas I-VI z terenu powiatów: ciechanowskiego i mławskiego” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach osi priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej Regionalnego Programu Operacyjnego … Czytaj dalejPoprawa stanu zdrowia w zakresie chorób kręgosłupa wśród dzieci z klas I-VI z terenu powiatów: ciechanowskiego i mławskiego

Smak zdrowia przeciwdziałanie otyłości powiat przasnyski

Opis projektu PRZECIWDZIAŁANIE OTYŁOŚCI- POWIAT PRZASNYSKI  INFORMACJE O PROJEKCIE Z radością informujemy, że Fundacja ProEdoo została partnerem społecznym SPZZOZ w Przasnyszu w projekcie RPMA.09.02.02-14-b241/18 „Smak zdrowia – wdrażanie wczesnego wykrywania i leczenia otyłości wśród dzieci” współfinansowanym ze środków UE (Europejskiego Funduszu Społecznego) i budżetu Państwa, który będzie realizowany w roku szkolnym 2019-2020. Podstawa programowa: Regionalny … Czytaj dalejSmak zdrowia przeciwdziałanie otyłości powiat przasnyski

Skip to content